photo_style_two

Therapie


LEVENSCONSULENTE

Citaat: “Bewustzijn gaat aan welzijn vooraf en genezing (van het vegetatief systeem) komt voor spirituele ontwikkeling.

Anne Wuyts is therapeut sinds 1988. Ze noemt haar praktijk graag “LEVENSSCHOOL” en ze ziet zichzelf eerder als een lerares of een levensconsulente. Ze noemt zichzelf eveneens graag burn-out coach of stress consulente. Haar klanten noemt ze de vraagstellers of de onderzoekers. Je kan bij haar terecht met allerhande vragen, problemen en obstakels die  het leven zo gul schenkt om je uit te nodigen om te groeien naar meer autonomie, maturiteit en vrijheid.  M.a.w. om aan persoonlijkheidsontwikkeling te gaan doen. Anne zal samen met de persoon die hulp vraagt bij zijn introspectie, onderzoeken welke systemen zich voortdurend herhalen (scriptgedrag). Het script van de hulpvrager wordt in kaart gebracht en getransformeerd tot op het cellulair niveau. Nu kan de hulp vragende onderzoeker zijn leven terug in zijn eigen handen nemen en zijn eigen realiteiten gaan manifesteren, door zijn eigen keuzes te maken, zelf te beslissen en zijn eigen levenspad uit te stippelen. Dat resulteert dan weer in een hoger zelfbeeld, meer eigenwaarde en eigenliefde. En dat brengt meer levensvreugde en of arbeidssatisfactie met zich mee.

Hier spreken we van een eerder cognitieve aanpak en de referentiekaders die worden aangeboden zijn die van transactionele analyse en kwantum transactionele analyse. Zo nodig worden oude trauma’s onder de loep genomen en geheeld, via trauma-healing, cranio en reiki. De bedoeling is dat de onderzoeker de overlevingsmodus vaarwel zegt en gewoon gaat genieten van zijn leven. Vanaf 2021 is de begeleiding louter cognitief en via video-conferentie of schriftelijk.

Er worden nog enkele activiteiten georganiseerd. Meer info vind je onder het knopje “activiteiten” op de TransVormMensia-blog.

Reacties uitgeschakeld voor Therapie