photo_style_two

Therapie


LEVENSCONSULENTE

Anne Wuyts is therapeut sinds 1988. Ze noemt haar praktijk graag “LEVENSSCHOOL” en ze ziet zichzelf eerder als een lerares of een levensconsulente. Ze noemt zichzelf eveneens graag burn-out coach of stress consulente. Haar klanten noemt ze de vraagstellers of de onderzoekers. Je kan bij haar terecht met allerhande vragen, problemen en obstakels die  het leven zo gul schenkt om je uit te nodigen om te groeien naar meer autonomie, maturiteit en vrijheid.  M.a.w. om aan persoonlijkheidsontwikkeling te gaan doen. Anne zal samen met de persoon die hulp vraagt bij zijn introspectie, onderzoeken welke systemen zich voortdurend herhalen (scriptgedrag). Het script van de hulpvrager wordt in kaart gebracht en getransformeerd tot op het cellulair niveau. Nu kan de hulp vragende onderzoeker zijn leven terug in zijn eigen handen nemen en zijn eigen realiteiten gaan manifesteren, door zijn eigen keuzes te maken, zelf te beslissen en zijn eigen levenspad uit te stippelen. Dat resulteert dan weer in een hoger zelfbeeld, meer eigenwaarde en eigenliefde. En dat brengt meer levensvreugde en of arbeidssatisfactie met zich mee.

Hier spreken we van een eerder cognitieve aanpak en de referentiekaders die worden aangeboden zijn die van transactionele analyse en kwantum transactionele analyse. Zo nodig worden oude trauma’s onder de loep genomen en geheeld, via trauma-healing, cranio en reiki. De bedoeling is dat de onderzoeker de overlevingsmodus vaarwel zegt en gewoon gaat genieten van zijn leven. Vanaf 2021 is de begeleiding louter cognitief en via video-conferentie of schriftelijk.

Zwaar pathologisch scriptgedrag kan zich uitdrukken in verslavingen, cq overlevingssystemen ten gevolge van een laag zelfbeeld of onvoldoende contact met zichzelf, zoals: Nooit eindigende rouwprocessen: Depressie / Burn-out / Identiteitscrises / Anorexia / Boulimie / Obesitas / En andere eetverslavingen / Dwangmatig gedrag allerhande / Roken / Drankmisbruik / Drugs / Computerverslavingen / Seksueel afwijkend gedrag / Relatieproblemen / Agressief gedrag / Conflicten en bemiddeling / Te onderworpen gedrag / Faalangst / Slachtofferschap / Daderschap / Stress en gebrek aan assertiviteit / Fobieën allerhande / En je kunt het zo “gek” niet bedenken …

Anne Wuyts zal je op een zachte en respectvolle manier uitnodigen om contact te maken met het gewonde, gekwetste, en beschadigde KIND in jezelf. Ze zal je uitnodigen om te rouwen op dat wat je als kind niet hebt gehad en waar je recht op had, omwille van het simpele feit dat je als mens op deze aarde geboren bent. Ze zal je uitnodigen om je eigen innerlijke KIND te adopteren, op schoot te nemen en lief te hebben. Onvoorwaardelijk lief te hebben (self-reparenting).

Soms worden trauma’s erg vroeg opgedaan. Preverbale trauma’s beschadigen het limbische systeem, een eerder primitief deel in de hersenen. Daarom is het soms nodig om het helingsproces te ondersteunen met unitaire Hahnemanse homeopathie, cranio-sacrale therapie, reiki-healing of constellatiewerk. Deze toepassingen helpen om de schadelijke overlevingsbeslissingen die in het celgeheugen zijn opgeslagen (niet-winnerscript of verliezerscript) met bewust-zijn te transformeren.

Anne Wuyts noemt zichzelf “genezeres” en “kunstenares”. Ze faciliteert mensen op het vinden van hun weg, door het aanbieden van veel verschillende referentiekaders. Transactionele analyse is er één van. Ze beheerst verder Gestalt, Jungiaanse analytische psychologie (analyse van kunstwerken, symbolen, dromen… van haar onderzoekende klanten). Soms werkt ze met de antroposofie van Rudolf Steiner of met Reichiaans lichaamswerk (bodylanguage).

Mensen die zich door Anne laten begeleiden, leren om hun referentiekaders te verruimen. Zo kijken ze op andere manieren naar het leven. Op die manier transformeren ze hun verleden, hun heden en hun toekomst, en dat werkt helend. Mensen worden geïnspireerd om oude beperkende doctrines op te geven en hun vrij-denken te ontwikkelen. Ze worden uitgenodigd om uit de kinderlijke afhankelijkheid te stappen en te groeien naar volwassen, zelfstandige, autonome, vrije individuen. Vrijdenkers.

Hier vind je een schematische afbeelding van het transformerende rouwproces. Meer uitleg vind je in haar boeken. 

transformation proces.color-page-002
Reacties uitgeschakeld voor Therapie